Welkom op de website van SU CASA !

SU CASA is een Nederlands servicebureau dat mensen informeert, adviseert en helpt bij de aankoop, de verkoop en het bezit van onroerend goed in Spanje. In Spanje wordt zo’n adviseur een ‘gestor’ genoemd. SU CASA bereidt alle zaken voor m.b.t. het kopen of verkopen van een huis, het verzorgen van belastingaangiftes en de afwikkeling van nalatenschappen in Spanje. En bovenal is Su Casa natuurlijk hét aanspreekpunt voor alle cliënten die met vragen of problemen zitten die te maken hebben met hun bezittingen in Spanje.

Een (vakantie)huis in Spanje moet leuk zijn. En gelukkig is het in de meeste gevallen ook leuk. Er zijn echter zaken waar een (toekomstige) eigenaar rekening mee dient te houden.

Inkomsten- en vermogensbelasting in Spanje

In Spanje krijgt u als eigenaar van onroerend goed jaarlijks te maken met verschillende belastingen. De fiscale gang van zaken is in Spanje echter heel anders dan in Nederland. Zo krijgt u bijvoorbeeld voor de inkomsten- en vermogensbelasting geen aangiftebiljet of kennisgeving toegestuurd, maar dient u op eigen initiatief bij de Hacienda een correcte aangifte in te dienen, deze aangifte te verantwoorden en de betaling van deze belasting tijdig te verrichten.

Het is daarom heel begrijpelijk dat de meeste buitenlandse eigenaren van een Spaanse woning de fiscale afhandeling van al hun Spaanse verplichtingen maar al te graag overlaten aan een betrouwbare gestor. En waarom dan niet door een gestor met 30 jaar ervaring: servicebureau SU CASA? Dan kunt u er zeker van zijn dat u geen problemen met de Spaanse fiscus krijgt. En heeft u vragen: één telefoontje in Nederland en u hoort wat u wilt weten, zonder taalbarrière en altijd bereikbaar.

Daarnaast zorgt SU CASA ervoor dat u voor de aangifte Nederlandse inkomstenbelasting een opgave krijgt van de actuele fiscale waarde van uw Spaanse woning. Dit is nodig, omdat er in Spanje geen WOZ-waarde bestaat zoals wij die in Nederland kennen. Met een juiste opgave van de waarde van uw Spaanse woning voorkomt u discussies met de Nederlandse belastingdienst.

(Zie ook onze uitgebreide rubriek Belastingen in Spanje).

Erfrecht en erfbelasting in Spanje

Sinds 2015 is er het nodige veranderd op het gebied van het Europese erfrecht. Dit betekent dat de juridische afwikkeling van een internationale nalatenschap op bepaalde punten (ingrijpend) is gewijzigd. De erfgenamen van een Nederlander die in Spanje woont of van een Nederlander die in Nederland woont, maar in Spanje onroerend goed bezit, krijgen dan ook vanaf 2015 met deze nieuwe regelgeving te maken. Een erflater doet er daarom verstandig aan om tijdig op deze veranderingen in te spelen door zijn testament te laten aanpassen aan de nieuwe situatie. Doet hij dit niet, dan kan dat voor de overblijvende partner en de kinderen juridisch én fiscaal heel nadelig uitpakken!

In het belang van de nabestaanden is het ook verstandig om tijdig rekening te houden met de te zijner tijd in Spanje verschuldigde erfbelasting. Voor Nederlandse begrippen is het bijna onvoorstelbaar, maar in Spanje wordt de erfbelasting per zelfstandige regio (Comunidad Autónoma) bepaald. Dat betekent dat de voorwaarden, kortingen en tarieven in de ene Comunidad heel anders kunnen zijn dan in een andere Comunidad. Daarom is het zaak dat u zich vanaf het eerste begin deskundig laat begeleiden, zodat tijdig en via een op maat gesneden testament de juiste voorzieningen kunnen worden getroffen. Helaas komt het maar al te vaak voor dat een erflater in de veronderstelling is dat zijn nalatenschap ook in fiscaal opzicht goed geregeld is, terwijl de erfgenamen later te maken krijgen met grote fiscale tegenvallers in Spanje.

Een deskundige begeleider kan zowel erflaters als Nederlandse en Spaanse notarissen adviseren bij het opstellen of aanpassen van internationale testamenten. Het testament moet zodanig worden opgesteld dat enerzijds gebruik wordt gemaakt van de ruime mogelijkheden die het Nederlandse erfrecht kent en anderzijds moet er optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van de fiscale faciliteiten die in de betreffende Comunidad mogelijk zijn. Een goede afstemming kan zomaar tienduizenden euro’s aan erfbelasting schelen! (Zie ook onze uitgebreide rubriek Erfrecht en erfbelasting in Spanje).

Su Casa Servicebureau heeft al 30 jaar ervaring op het gebied van Spaans-Nederlandse erfrechtkwesties en de fiscale afwikkeling van Spaans-Nederlandse nalatenschappen en werkt daartoe nauw samen met gespecialiseerde notarissen in Nederland en Spanje.