Voorbeeldberekening Spaanse erfbelasting bij vruchtgebruik-testament

Casus:  een echtpaar is woonachtig in Nederland, evenals hun 3 kinderen, en is getrouwd in gemeenschap van goederen. Het echtpaar bezit een hypotheekvrije tweede woning in Spanje met een fiscale waarde van €  180.000. Het echtpaar heeft een Nederlands testament, met vruchtgebruik van de Spaanse woning voor de langstlevende en het blote eigendom voor de drie kinderen. Verder is er in het testament een keuze uitgebracht voor het Nederlands erfrecht.

In onderstaand rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met (eventuele) vrijstellingen, aangezien deze afhankelijk zijn van leeftijd, verwantschap en de juridisch-fiscale regelgeving van de betreffende Comunidad Autónoma. Ook wordt in dit rekenvoorbeeld uitgegaan van de landelijke percentages en tarieven, aangezien de percentages en tarieven per regio behoorlijk kunnen verschillen. Het gaat hier alleen om een fiscale indicatie die vergelijking met andere soorten testamenten mogelijk maakt.

Berekening:

Bij het overlijden van de eerste partner wordt allereerst de waarde van het vruchtgebruik bepaald. Als deze waarde op bijvoorbeeld 25% van de nalatenschap wordt gesteld (dit percentage is afhankelijk van de leeftijd van de jongste vruchtgebruiker) is de waarde van het vruchtgebruik  €  22.500 en van het blote eigendom  €  67.500. De erfenis van ieder kind is dan € 22.500.

Over het vruchtgebruik is aan erfbelasting verschuldigd:   € 1.290 +  (€  6.519 x 9,35%)  =  €  1.900

Over het blote eigendom is elk kind eveneens €  1.900 aan erfbelasting verschuldigd.

Bij het overlijden van de langstlevende partner erven de kinderen ieder 1/3 van  €  90.000  =  €  30.000. De verschuldigde erfbelasting hierover bedraagt per kind:  €  2.037  +  (€  6.032 x 10,20%)  =  €  2.652.

In totaal wordt er in Spanje aan erfbelasting afgedragen:

  • Bij eerste overlijden: €  900  +  (3 x  €  1.900)          €     7.600
  • Bij tweede overlijden:  3 x  €  652                            €     7.956
                                                                                      €   15.556

Vanuit het oogpunt van erfbelastingbesparing is een vruchtgebruik-testament bijzonder aantrekkelijk. De erfbelasting die betaald moet worden is bijna de helft minder dan bij de vererving via een langstlevende testament.  (Zie ook:  Hoe ziet de berekening van de Spaanse erfbelasting er uit bij een langstlevende-testament?)