Voorkoming dubbele belastingheffing 2016

Indien u als Nederlands ingezetene in het buitenland een (tweede) woning bezit, dan komt de belastingheffing over deze woning toe aan het land waarin de woning is gelegen, in dit geval dus aan Spanje. Als niet-resident betaalt u daarom in Spanje inkomstenbelasting (Renta) over de waarde van uw Spaanse woning. Ook in Nederland wordt de waarde van uw Spaanse woning belast in Box 3 (Voordeel uit sparen en beleggen). Op deze manier wordt de waarde van uw Spaanse woning dus eigenlijk twee keer belast. Om dit te voorkomen, bestaat er tussen Spanje en Nederland een verdrag, waarbij de Nederlandse fiscus aan u, als Nederlands ingezetene, vermindering verleent over de te betalen Nederlandse belasting in box 3.

Voor het berekenen van deze vermindering wordt de volgende formule gehanteerd:

rendementsheffing box 3 x (waarde Spaanse woning : rendementsgrondslag box 3)

Een voorbeeld ter verduidelijking:

    waarde effectenportefeuille € 125.000
    banksaldo € 20.000
    waarde Spaanse woning 130.000
    rendementsgrondslag box 3 € 275.000

 

Stel dat het gemiddelde vermogen waarover u (echtpaar zonder minderjarige kinderen) in 2016 in Nederland belasting dient te betalen, bestaat uit de volgende bestanddelen:

Voor 2016 bedraagt het heffingsvrije vermogen € 24.437 per persoon. De rendementsheffing in box 3 bedraagt dan voor u en uw fiscale partner samen:1,2 % (= 30% over een vast rendement van 4%) over € 226.126 = € 2.713

De belastingvermindering die op basis van het belastingverdrag van toepassing is, wordt dan volgens bovenstaande formule berekend:€ 2.713 x ( € 130.000 : € 275.000 ) = € 1.282

De belasting die u over uw totale vermogen in box 3 betaalt, bedraagt dus geen € 2.713 maar € 2.713 minus € 1.282 = € 1.431

Op deze manier wordt uw Spaanse bezit voor de Nederlandse inkomstenbelasting wel aangegeven in box 3, maar wordt de te betalen belasting hierover (in het voorbeeld: € 1.282 ) tegelijkertijd in mindering gebracht.