Opheffing ongelijke behandeling niet in Spanje residente erfgenamen

In Spanje maakte men vóór 1 januari 2015 onderscheid tussen erfgenamen die in Spanje resident waren en erfgenamen die in Spanje géén resident waren (en bijvoorbeeld in Nederland woonden). De erfgenamen zonder residentie in Spanje vielen onder het nationale Spaanse erfrecht en konden slechts een beroep doen op hele beperkte vrijstellingen. De in Spanje woonachtige erfgenamen vielen onder de belastingregels van de Comunidad Autónoma (provincie) waartoe zij behoorden en konden aanspraak maken op ruime vrijstellingen en kortingen.
Deze ongelijke behandeling is sinds 1 januari 2015 niet meer aan de orde. De Europese Commissie heeft deze kwestie aanhangig gemaakt bij het Europese Hof van Justitie en daarmee heeft zij een herziening van de Spaanse erfbelastingwetgeving afgedwongen.
Voortaan kunnen erfgenamen zonder residentie in Spanje ook een beroep doen op de belastingregeling van de betreffende Comunidad Autónoma indien dit voor hen gunstiger is dan de nationale Spaanse regeling. Verder kunnen zij onder voorwaarden de te veel betaalde erfbelasting uit de jaren vóór 2015 terugvorderen.

Indien u van mening bent dat bovenstaande situatie op u van toepassing is en u in aanmerking denkt te komen voor restitutie van te veel betaalde erfbelasting, neemt u dan contact op met Su Casa Servicebureau.