De professionele executeur-testamentair en uw Spaanse nalatenschap

In augustus 2015 is de nieuwe Europese erfrechtverordening van kracht geworden. Voor Nederlandse erflaters en erfgenamen van een Spaanse nalatenschap betekent deze harmonisatie een belangrijke verbetering van hun rechtspositie. Toch wil dit niet zeggen dat voor hen nu alle Spaanse erfrechtelijke perikelen voorgoed tot het verleden behoren. De Europese verordening regelt weliswaar het nieuwe erfrecht, maar daarmee is de fiscale afhandeling van nalatenschappen nog lang niet eenduidig geregeld. En juist deze fiscale afwikkeling van een nalatenschap leidt in de praktijk vaak tot onvoorziene problemen. Zo is in Spanje iedere Comunidad Autónoma (provincie) fiscaal autonoom en dat betekent dat in de ene Comunidad in fiscaal opzicht anders met erfrechtzaken wordt omgegaan dan in de andere. In de praktijk kan deze fiscale ongelijkheid de afhandeling van een Spaanse nalatenschap behoorlijk frustreren en kan het voor de nabestaanden tot grote teleurstellingen leiden. De beste manier voor de erflater om deze problemen te voorkomen is natuurlijk om het testament dusdanig op te stellen dat de nabestaanden in de toekomst niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Maar dat is gemakkelijk gezegd. Want waar moet op gelet worden? Welke afwijkende fiscale regelgeving geldt in de betreffende Comunidad? Hoe kan in een testament het beste op deze afwijkende regelgeving geanticipeerd worden? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat de langstlevende partner juridisch goed beschermd achterblijft? Dat betekent dat de erflater er verstandig aan doet om op tijd de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
Een manier om ervoor te zorgen dat een nalatenschap zowel erfrechtelijk als fiscaal adequaat afgehandeld wordt, is het bij leven in het testament benoemen van een executeur-testamentair. Een erflater is vrij om naar eigen keuze een executeur in zijn testament te benoemen. Dit kan een familielid of kennis zijn, maar het is ook mogelijk om hiervoor een beroep te doen op een professionele executeur-testamentair. Van deze mogelijkheid wordt de laatste jaren om verschillende redenen steeds vaker gebruik gemaakt.
Een belangrijke reden kan zijn dat een erflater zijn nabestaanden veel tijd en hoofdbrekens wil besparen door een professionele executeur aan te wijzen die de afhandeling voor zijn rekening neemt. Meestal voorkomt dit ook dat er conflicten tussen de erfgenamen ontstaan tijdens de afwikkeling van de erfenis. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat tot de nabestaanden ook stiefkinderen behoren, waardoor de fiscale afwikkeling van een nalatenschap een stuk gecompliceerder wordt. Verder vindt een groeiend aantal alleenstaanden het een geruststellend idee dat de afhandeling van hun nalatenschap te zijner tijd professioneel en volledig naar hun wensen zal worden uitgevoerd.
Daarnaast is het mogelijk dat testamentair een professionele executeur wordt aangewezen voor specifieke delen van een nalatenschap, bijvoorbeeld bezittingen die onderhevig zijn aan de Spaanse erfbelasting zoals een Spaanse woning. Deze toegevoegde executeur kan in overleg met de erflater het testament tijdig laten aanpassen aan de vereiste Spaanse regionale regelgeving en na overlijden van de erflater de erfgenamen begeleiden bij de fiscale afwikkeling van de Spaanse nalatenschap. De toegevoegde executeur weet waar de fiscale Spaanse voetangels zitten en dat kan tienduizenden euro’s aan erfbelasting in Spanje schelen!

SU CASA Servicebureau is al zo’n 30 jaar actief op het gebied van het Spaanse erfrecht en is reeds door verschillende Nederlandse cliënten testamentair aangesteld als executeur-testamentair voor de afwikkeling van de Spaanse nalatenschap.