Waardebepaling Spaanse woning voor Nederlandse Inkomstenbelasting

De waarde van uw tweede woning in Spanje moet sinds 2001 in box 3 van de Nederlandse inkomstenbelasting worden aangegeven. Bij het vaststellen van deze fiscale waarde moet onderscheid worden gemaakt tussen een Nederlandse tweede woning en een buitenlandse tweede woning. Een tweede woning in Nederland wordt gewaardeerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woning op de peildatum. Voor tweede woningen in het buitenland kan echter geen WOZ-beschikking worden afgegeven. Ook de in Spanje door de gemeentes gehanteerde valor catastral (kadastrale waarde) mag niet als uitgangspunt worden genomen, omdat deze vrijwel altijd ver afstaat van de werkelijke waarde. Daarom moet volgens een besluit van de staatssecretaris van Financiën (31-10-2005) waardering van een buitenlandse woning jaarlijks plaatsvinden op basis van de waarde in het economisch verkeer.
De vraag is nu hoe deze economische waarde van uw Spaanse woning moet worden vastgesteld. Per provincie zijn in Spanje de waardestijgings- c.q. waardedalingspercentages van onroerend goed de afgelopen tien jaar immers nogal verschillend geweest. Kennis van de waardeontwikkeling per regio is dus een vereiste om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te kunnen maken van de economische waarde van uw Spaanse woning. De Nederlandse fiscus zal in samenwerking met de Spaanse fiscus uiteraard toetsen of deze aangegeven waarde in overeenstemming is met de werkelijke economische waarde van uw woning.
Aangezien Servicebureau Su Casa het belangrijk vindt dat haar cliënten zich niet elk jaar opnieuw het hoofd hoeven te breken over de fiscale waarde van hun Spaanse woning, ontvangen zij van ons ieder jaar in februari een opgave van de economische waarde van hun Spaanse onroerend goed ten behoeve van de aangifte Nederlandse Inkomstenbelasting.