Vrijstelling en vermindering Vermogenswinstbelasting

Een aantal jaren geleden gold in Spanje de fiscale regel dat men bij verkoop van zijn woning geen Vermogenswinstbelasting was verschuldigd indien men 20 jaar of langer eigenaar van de woning was. Daarnaast bestond tot voor kort voor degenen die korter dan 20 jaar eigenaar van een woning waren de mogelijkheid om een inflatiecorrectie toe te passen op de oorspronkelijke aankoopprijs van de woning, waardoor de behaalde winst (aanzienlijk) lager uitviel.
Deze twee voor de verkopers fiscaal gunstige regelingen zijn sinds 2007 respectievelijk 2015 niet meer van toepassing. Voor residenten bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van vermogenswinstbelasting indien zij de behaalde winst herinvesteren in een nieuwe woning of in een lijfrentepolis. Niet-residenten komen niet in aanmerking voor deze herinvesteringsregeling en zijn dus te allen tijde vermogenswinstbelasting verschuldigd over de gerealiseerde winst bij verkoop.