Gevolgen herziening Spaanse Inkomstenbelasting 2015/2016 voor niet-residenten met een eigen woning

Met ingang van het belastingjaar 2015 zijn in Spanje de tarieven voor de Inkomstenbelasting (IRPF) gewijzigd. Behalve dat het aantal belastingschijven is teruggebracht tot vijf, zijn ook de bijbehorende belastingpercentages voor 2015 en 2016 verlaagd.

Voor veel residenten in Spanje betekent deze belastingherziening een duidelijke lastenverlichting, omdat zij in Spanje belastingplichtig zijn voor hun wereldinkomen en zij dus kunnen profiteren van de volledige omvang van de belastingverlaging. Voor nogal wat niet-residenten kan deze belastingherziening echter minder gunstig uitpakken, omdat zij in Spanje slechts woningeigenaar zijn en alleen belastingplichtig zijn voor het huurwaardeforfait van deze woning. Dit huurwaardeforfait is gebaseerd op de kadastrale waarde die de gemeente aan het onroerend goed heeft toegekend. Omdat deze kadastrale waarde vaak (te) ver afstaat van de actuele economische waarde van het onroerend goed, wordt deze kadastrale waarde op gezette tijden door de gemeente gereviseerd. Tot nu toe was het zo dat woningen waarvan de kadastrale waarde ná 1994 was herzien een belastbare basis hadden van 1,1% van de kadastrale waarde. Woningen die nog een “oude” kadastrale waarde hadden (van vóór 1994), werden fiscaal ingeschaald op een basispercentage van 2%. In het nieuwe inkomstenbelastingstelsel wordt voortaan uitgegaan van een belastbare basis van 2%, tenzij in de laatste 10 jaar een revisie van de kadastrale waarde heeft plaatsgevonden. Alleen in dat geval mag het basispercentage van 1,1% als uitgangspunt worden genomen. Dit betekent dat deze belastingherziening in een behoorlijk aantal gevallen voor niet-residenten nadelig zal uitpakken.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Een buitenlandse eigenaar van een Spaanse woning met een in het jaar 2000 gereviseerde kadastrale waarde van € 100.000 betaalde in 2014 aan inkomstenbelasting (IRPF):  24,75% x (1,1% x € 100.000) =       272,25. Dezelfde eigenaar betaalt in 2015: 20% x (2% x € 100.000) =  €  400,00 (en in 2016  €  380,00).