Herinvoering Spaanse vermogensbelasting in 2011

In Spanje wordt men vanaf 2011 (weer) aangeslagen voor de vermogensbelasting, indien men een wereldwijd vermogen heeft van meer dan € 700.000 (per belastingplichtige). Drie jaar eerder was deze vermogensbelasting juist afgeschaft, maar de economische crisis maakte het noodzakelijk om de vermogensbelasting opnieuw in te voeren. De Spaanse overheid benadrukte in 2011 dat de herinvoering van de vermogensbelasting van tijdelijke aard zou zijn en dat deze weer afgeschaft zou worden zodra de economische situatie het zou toelaten. Op dit ogenblik (2016) is men in Spanje nog steeds aangifteplichtig voor de vermogensbelasting.