Waardeontwikkeling Spaanse woningmarkt

Sinds het begin van de economische crisis in 2007 is de waarde van woningen evenals de woningverkoop in Spanje sterk gedaald. Hoewel de omvang van de prijsdaling tussen 2007 en 2014 per regio in Spanje nogal verschillend is, kan men uitgaan van een gemiddeld dalingspercentage van zo’n 35%. Aan deze daling is sinds 2014 een einde gekomen en de prijzen hebben zich in de meeste regio’s gestabiliseerd of zijn zelfs licht gestegen. Vanaf 2015 is er in zijn algemeenheid sprake van een duidelijke stijging van de woningverkopen en de huizenprijzen in Spanje, zo wijzen nieuwe cijfers van het Spaans bureau voor de statistiek en het College van Eigendomsregisters uit. Hoewel de prijsdaling van de afgelopen jaren natuurlijk nog lang niet is goedgemaakt, geeft de huidige tendens in de prijsontwikkeling van de Spaanse woningmarkt toch reden tot voorzichtig optimisme voor de komende jaren.