Het nieuwe Spaanse energiecertificaat

Vergelijkbaar met de situatie in Nederland is vanaf 1 juni 2013 ook in Spanje een zogenaamd energiecertificaat verplicht voor woningen. Dit certificaat – officieel Energy Performance Certificate geheten – geeft door middel van een label aan hoe energiezuinig een woning is. De zuinigheidskwalificatie wordt op een schaal van A tot en met G weergegeven, waarbij A staat voor zeer zuinig, terwijl G aangeeft dat de energiezuinigheid van de woning zeer te wensen overlaat. Het certificaat geeft informatie over de isolatie van de woning, het energieverbruik van de verwarmings- en ventilatievoorzieningen en de waterhuishouding. Ook wordt aangegeven welke maatregelen kunnen leiden tot een betere beheersing van het energieverbruik. Deze adviezen zijn uiteraard niet bindend en u bent vrij om deze adviezen al of niet op te volgen.
Alleen in Spanje gecertificeerde EPC-technici (zoals architecten) zijn bevoegd een certificaat af te geven. De kosten van een certificaat variëren van € 250 tot € 650 (excl. IVA), afhankelijk van o.a. de grootte van de woning. Het energiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Indien u uw woning tussentijds isoleert of renoveert, is het raadzaam een nieuw certificaat aan te vragen. Indien u uw woning verkoopt, dient de notaris er bij de overdracht op toe te zien dat er een energiecertificaat aanwezig is.