Splitsing bloot eigendom en vruchtgebruik

Wie in Spanje een woning koopt of bezit, kan ervoor kiezen notarieel een opsplitsing te maken tussen het blote eigendom van de woning en het vruchtgebruik van de woning. Op deze manier kan men voorkomen dat de kinderen in de toekomst een fors bedrag aan erfbelasting moeten betalen over het Spaanse onroerend goed van hun overleden ouders. Als een echtpaar met kinderen voor deze opsplitsing zou kiezen, dan verkrijgen de kinderen juridisch het blote eigendom van de woning, terwijl het echtpaar levenslang het vruchtgebruik van de woning verkrijgt. Bij overlijden van de eerste echtgenoot is de langstlevende echtgenoot erfbelasting verschuldigd over de waarde van de helft van het vruchtgebruik. De kinderen zijn gezamenlijk erfbelasting verschuldigd over de waarde van het blote eigendom. Op het moment dat de langstlevende overlijdt, eindigt het vruchtgebruik en gaat het over op de kinderen. Aangezien het vruchtgebruik op dat moment automatisch overgaat op de kinderen, zijn zij geen erfbelasting over het vruchtgebruik van de woning verschuldigd. Wel zal bij deze overgang van het vruchtgebruik overdrachtsbelasting moeten worden betaald over dat gedeelte van de woningwaarde dat in vruchtgebruik was.

Het is ook mogelijk om samen met de kinderen een woning in Spanje te kopen en dezelfde opsplitsing in vruchtgebruik en bloot eigendom toe te passen. De aankoop van de woning kan door de kinderen worden gefinancierd door de koopsom van de ouders te lenen. De kinderen betalen jaarlijks rente over deze lening aan de ouders en ontvangen deze rente van de ouders weer terug in de vorm van een schenking.

In het bovenstaande is uitgegaan van een situatie van ouders en kinderen, maar deze constructie kan ook heel lucratief zijn voor familieleden in tweede of derde lijn of ongehuwd samenwonenden of partners van gelijk geslacht.

Aangezien het vruchtgebruik-testament vele varianten en toepassingen kent, is het belangrijk dat belangstellenden hun individuele situatie en wensen grondig bespreken met hun adviseur.

(Zie ook:  Hoe ziet de berekening van de Spaanse erfbelasting er bij een vruchtgebruik-testament uit?)