Informatieplicht fiscaal residenten inzake buitenlands vermogen

Sinds 30 januari 2013 is de regeling van kracht dat iedere fiscaal resident in Spanje verplicht is om opgave te doen aan de fiscus van zijn vermogen in het buitenland. Deze informatieplicht hoeft niet te leiden tot een belastingaanslag, omdat per aangifteplichtige een vrijstelling bestaat van € 700.000 (plus € 300.000 voor de eerste eigen woning). Toch is iedere fiscaal resident die een buitenlands vermogen heeft van minimaal € 50.000 verplicht hiervan aangifte te doen. Deze verplichting is bedoeld om de Spaanse overheid de mogelijkheid te geven om fiscale controle uit te oefenen op de buitenlandse bezittingen van fiscaal residenten. Indien men verzuimt deze informatieve aangifte te doen, riskeert men een aanzienlijke boete.