Registratieplicht vakantiewoningverhuur

Particulieren die in het bezit zijn van een vakantiewoning in Spanje zijn sinds enige tijd verplicht zich te laten registreren indien zij deze vakantiewoning op commerciële basis verhuren. Hiervan is sprake indien het om vakantiewoningen gaat die via verhuurplatforms als websites, makelaars, bemiddelingsbureaus e.d. voor verhuur worden aangeboden. Incidentele, niet-commerciële verhuur van de vakantiewoning aan familieleden of (zeer goede) vrienden valt niet onder de registratieplicht.

Deze verplichte registratie is door de Spaanse overheid in het leven geroepen om te voorkomen dat de hotelbranche in Spanje nog langer (oneerlijke) concurrentie ondervindt van particulieren die hun vakantiewoning verhuren zonder aan alle verplichtingen te hoeven voldoen die wel gelden voor hotels en vakantiepensions. Voortaan dienen particuliere verhuurders dus ook te zorgen voor dezelfde veiligheidsgaranties die ook voor hotels gelden en dienen zij eveneens belasting te betalen over de verhuurinkomsten. Indien bij controle blijkt dat particuliere vakantiewoningen niet voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en/of de verschuldigde belasting over de verhuurinkomsten niet of slechts ten dele wordt afgedragen, dan kunnen forse boetes worden opgelegd.