Belaste inkomsten in Nederland

Als men in Spanje resident wordt, blijft men als buitenlands belastingplichtige in Nederland belasting betalen over de inkomensbestanddelen die volgens het Nederlands-Spaanse belastingverdrag aan Nederland zijn toegewezen. Het gaat dan om:

  • Arbeidsinkomsten in Nederland;
  • Inkomsten uit onroerend goed dat in Nederland is gelegen;
  • Pensioenuitkeringen vanuit een vroegere dienstbetrekking bij de Nederlandse overheid (ABP).

Alle overige inkomsten worden in Spanje belast, zoals sociale verzekeringsuitkeringen (bijvoorbeeld een AOW-uitkering), bedrijfspensioenuitkeringen en lijfrente-uitkeringen.