Uitbrengen rechtskeuze

Een erflater heeft de mogelijkheid om in plaats van het erfrecht van het land van zijn laatste “gewone verblijfplaats” te kiezen voor het erfrecht van het land van zijn nationaliteit. Een Nederlander die in Spanje resident is of daar als niet-resident bezittingen heeft, kan er dus voor kiezen om het Nederlandse erfrecht van toepassing te laten zijn op zijn volledige nalatenschap.
De keuze voor het Nederlandse erfrecht dient testamentair te worden vastgelegd door een notaris. Deze rechtskeuze kan bestaan uit een clausule binnen een testament, maar kan ook in een afzonderlijke notariële akte worden vastgelegd.
De erflater kan de gemaakte rechtskeuze te allen tijde wijzigen door een nieuw testament of een nieuwe notariële akte te laten opstellen.

Indien u de keuze voor het Nederlandse erfrecht notarieel wilt laten vastleggen, adviseren wij u van tevoren contact op te nemen met Su Casa Servicebureau.