Verjaring Spaanse erfbelasting

In Spanje dienen de nabestaanden of de executeur-testamentair binnen 6 maanden na overlijden van de erflater aangifte erfbelasting te doen, indien de overledene inwoner van Spanje is of daar bezittingen heeft.
Indien men deze aangiftetermijn overschrijdt, kan een boete van 25% worden opgelegd.
Na deze aangiftetermijn geldt een verjaringstermijn van 4 jaar. Indien de aangifte na 4,5 jaar wordt ingediend, is men geen erfbelasting (en boete) meer verschuldigd.
De verjaringstermijn wordt echter opgeschort als de Spaanse belastingdienst gedurende deze termijn van 4,5 jaar op enigerlei wijze in contact treedt met de erfgenamen over de nalatenschap. De termijn wordt dan vanaf het laatste contactmoment met vier jaar opgeschort. Ook als de nalatenschap gedeeltelijk is afgewikkeld en er erfbelasting is betaald over dit deel, kan de verjaringstermijn worden opgeschort.  Indien er alsnog bezittingen moeten worden verdeeld die nog niet eerder belast werden, wordt de verjaringstermijn met vier jaar opgeschort vanaf de datum dat de erfbelasting over het eerste gedeelte is voldaan.
Indien de Spaanse fiscus gedurende de verjaringstermijn van 4 jaar ontdekt dat men verzuimd heeft aangifte te doen en het vermoeden bestaat dat er fraude in het spel is, wordt er alsnog een aanslag erfbelasting opgelegd en volgt er een aanzienlijke boete.

Advies: neem voordat u besluit voor deze optie te kiezen contact op met Su Casa Servicebureau. Het kan u veel problemen en kosten besparen!