Tarieven en vrijstellingen Nederlandse erfbelasting 2017

Tarieven Nederlandse erfbelasting 2017

Belastbare som nalatenschap Partner en (pleeg)kind (Achter)kleinkind Overigen, bijv. ouder(s)/broer/zus
€ 0  –  €  122.268 10% 18% 30%
€  122.269 en hoger 20% 36% 40%

 

Vrijstellingen Nederlandse erfbelasting 2017

Relatie tot erflater Vrijstelling
Partner €  638.089
(Pleeg)kind / stiefkind / kleinkind €    20.209
Gehandicapt kind €    60.621
Ouder(s) €    47.859
Overigen (bijv. broer/zus) €      2.129