Tarieven en vrijstellingen Spaanse erfbelasting 2017

 In onderstaande tabel staan de tarieven erfbelasting vermeld zoals deze door de centrale belastingdienst in Madrid worden toegepast op een in Spanje belastbare nalatenschap.

     TARIEVEN SPAANSE ERFBELASTING 2017

Belastbare som (afgerond)  vanaf Belastbare som (afgerond)  tot Verschuldigd tot begin tariefschijf Percentage over het meerdere
€                  0 €          7.993 €                 0            7,65 %
€          7.993 €        15.981 €             612            8,50 %
€        15.981 €        23.968 €          1.290            9,35 %
€        23.968 €        31.956 €          2.037          10,20 %
€        31.956 €        39.943 €          2.852          11,05 %
€        39.943 €        47.931 €          3.735          11,90 %
€        47.931 €        55.918 €          4.685          12,75 %
€        55.918 €        63.906 €          5.704          13,60 %
€        63.906 €        71.893 €          6.790          14,45 %
€        71.893 €        79.881 €          7.944          15,30 %
€        79.881 €      119.758 €          9.166          16,15 %
€      119.758 €      159.635 €        15.606          18,70 %
€      159.635 €      239.389 €        23.063          21,25 %
€      239.389 €      398.778 €        40.011          25,50 %
€      398.778 €      797.555 €        80.655          29,75 %
€          > €      797.555 €      199.291          34,00 %

 

VRIJSTELLINGEN SPAANSE ERFBELASTING 2017

In onderstaande tabel staan de mogelijke vrijstellingen voor erfgenamen/begunstigden aangegeven volgens de regelgeving van de centrale overheid (de Normativa Estatal).
De regionale Comunidades Autónomas hebben de vrijheid afwijkende regelingen te hanteren. Deze autonome regelingen zijn vaak veel gunstiger voor erfgenamen dan de landelijke Normativa Estatal.
Op deze regionale regelingen kunnen niet alleen residente erfgenamen aanspraak maken, maar sinds 2015 hebben ook niet-residente erfgenamen deze mogelijkheid. Alleen in het geval een Comunidad Autónoma geen eigen regeling heeft, wordt de landelijke Normativa Estatal nog toegepast.

 

Categorie Relatie tot erflater Vrijstelling (afgerond)
         1 – (Pleeg)kinderen  jonger dan 21 jaar €  15.957 +  €  3.991 voor elk jaar onder 21 jaar, met maximum van  €  47.859
         2 –  (Pleeg)kinderen  ouder dan 21 jaar

–  Echtgeno(o)t(e)

–  (Groot)ouder(s)

 

€  15.957

         3 – Broers/zussen

– Ooms/tantes

– Neven/nichten

– Overige bloedverwanten tot in 4e graad

 

€  7.993

         4 – Overigen (onder wie ongehuwd

samenwonenden)

€         0