Het Spaanse NIE-nummer

Net zoals iedere inwoner van Nederland een burgerservicenummer (voorheen het SoFi-nummer) toegekend heeft gekregen, zo dient elke Spanjaard en elke buitenlander die op enigerlei wijze belastingplichtig is in Spanje te beschikken over een Spaans fiscaal nummer. Voor Spanjaarden heet dit nummer het NIF-nummer (Número de Identificatión Fiscal), voor buitenlanders heet dit fiscale nummer het NIE-nummer (Número de Identificatión de Extranjeros). Het NIE-nummer is een fiscaal identificatienummer (in de vorm van een pasje), maar is geen identiteitsbewijs (zoals bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs).
Het NIE-nummer kan in Spanje worden aangevraagd bij een hoofdbureau van politie (comisaría) in uw woonplaats of de (grotere) stad die het dichtst bij uw woonplaats is gelegen.
Ook is het mogelijk in Nederland een NIE-nummer aan te vragen via het Spaans Consulaat in Amsterdam. Hier kan men de aanvraag indienen, maar deze wordt verder in Madrid afgehandeld.
Informatie van het Spaanse Consulaat over het downloaden van de benodigde formulieren, de aanvraagprocedure en de kosten is te vinden via de volgende link: NIE NUMMER AANVRAGEN