De legitieme portie van legitimarissen

De legitieme portie is een deel van de nalatenschap in de vorm van een geldbedrag waarop bepaalde erfgenamen een wettelijk recht hebben. De kinderen en – in geval van overlijden van de kinderen – de kleinkinderen kunnen altijd aanspraak maken op hun legitieme portie. Binnen het erfrecht worden zij “legitimarissen” genoemd. Indien men legitimarissen bij testament zou onterven, behouden zij toch het recht op hun legitieme portie na het overlijden van de erflater.
Een echtgenoot of de partner met wie men geregistreerd samenwoont of met wie men een notarieel samenlevingscontract heeft, is wel erfgenaam, maar geen legitimaris en heeft dus geen recht op een legitieme portie.