Tarieven Inkomstenbelasting Spanje m.i.v. 2015/2016

De tarieven inkomstenbelasting (IRPF) zijn in Spanje vanaf 2015 aanzienlijk verlaagd. Zo is het minimumpercentage (1e schijf) verlaagd van 24,75% naar 20% (en vanaf 2016 naar 19%). Het maximumpercentage (5e schijf) is verlaagd van 52% naar 47% (en vanaf 2016 naar 45%).

Wel is het zo dat in Spanje de provincies in fiscaal opzicht relatief autonoom zijn, waardoor zij binnen door de centrale overheid bepaalde marges zelf een extra belastingheffing mogen opleggen. Hierdoor kan het voorkomen dat in de ene provincie meer inkomstenbelasting wordt geheven dan in de andere provincie.

Met name als het gaat om de hogere belastbare inkomens (vanaf €  60.000) kan het belastingpercentage in sommige regio’s hoger uitvallen dan elders.

ALGEMENE TABEL BELASTING OVER INKOMSTEN UIT (VROEGERE) ARBEID
Belastbaar inkomen Percentage 2015 Percentage 2016
Tot  €  12.450 20% 19%
€  12.450  –  €  20.200 25% 24%
€  20.200  –  €  35.200 31% 30%
€  35.200  –  €  60.000 39% 37%
Boven  €  60.000 47% 45%